luni, 20 decembrie 2010

Anunţ important!

Dragi prieteni blogul "Biserica spune NU VIOLENŢEI" a trecut pe domeniu propriu.Vă invităm să accesaţi:
www.nuviolentei.com

marți, 7 decembrie 2010

Cauzele şi urmările duhovniceşti ale violenţei, după Sfinţii Părinţi

Cauzele violenţei sunt, până la un punct, comune cu cauzele răului, în general. Este celebră analiza pe care o face răului şi cauzelor sale Sfântul Maxim Mărturisitorul. În Răspunsurile către Talasie, el iterează, în capitolul întâi, cunoscuta sa definire a răului, care nu are subzistenţă prin fire proprie, ci este manifestarea lipsei binelui. 

Originea răului se află în „patima iubirii trupeşti de sine”, care „născocea mai multe moduri de producere a plăcerii”. Dar plăcerii astfel produse îi succede, în chip de neocolit, durerea. Totul devine atunci o fugă continuă de durere în plăceri păcătoase, a căror urmare este din nou durerea. Se naşte un lanţ dialectic vicios, care îl paralizează pe om în făptuirea celor bune şi de folos mântuirii lui. „Aşa s-a strecurat marea şi nenumărata mulţime a patimilor stricăcioase în viaţa oamenilor”, conchide Sfântul Părinte. Între aceste multe patimi făcătoare de stricăciune, Sfântul Maxim enumeră şi câteva din cele ce în mod necesar şi făţiş se însoţesc cu violenţa: tirania, injuria, pornirea de a maltrata, gelozia ş.a. Dar, desigur, mai toate patimile pe care le înşiră Sfântul Maxim sunt generatoare de violenţă.

Sfântul Maxim Mărturisitorul vede patimile şi ca urmare a tiraniei celui rău, care stăpâneşte prin înşelăciune. Această tiranie trebuie surpată cu mijloacele duhovniceşti adecvate.

Remediile contra violenţei la Sfinţii Părinţi

Sfinţii Părinţi nu se mulţumesc să facă numai o analiză a cauzelor manifestărilor violente, ci se apleacă cu osebire asupra căilor de prevenire şi a celor de anihilare a răului.

În general, la Sfinţii Părinţi, totul se joacă între lepădarea de patimi (de păcate) şi însuşirea. (practicarea) virtuţilor. Una dintre problemele cele mai delicate şi mai importante pentru om este ceea ce în limbajul patristic se numeşte punerea unui început bun, adică decizia şi hotărârea de a porni urcuşul duhovnicesc. Şi imediat în continuare se pune şi problema felului în care să pornească la acest drum care nu are sfârşit. Sigur, Părinţii ne dau principiul general al acestui început, precum şi ţinta finală a drumului, ca stare duhovnicească:

„Iar semnul fricii dintâi stă în a urî păcatul şi a ne mânia pe păcat, ca nişte răniţi de fiară. Iar al celei desăvârşite, în a iubi virtutea şi a ne teme de abatere, fiindcă nimeni nu este neschimbăcios”.

Oamenii trebuie să ţină cont de faptul că, fiind meniţi să trăiască în societate, trebuie să tindă să devină în toate o obşte frăţească, la a cărei temelie să fie puse: „simplitatea, nevinovăţia, dragostea întreolaltă, bucuria şi smerenia, ca nu cumva înălţându-ne sau cârtind unii împotriva altora să ne dovedim osteneala fără folos”.

Violenţa în familie - o temă dureroasă pentru celula de bază a societăţii

Pentru majoritatea organizaţiilor de astăzi care se ocupă de protecţia familiei problema violenţei domestice sau familiale este prioritară, fiindcă este o temă dureroasă pentru celula de bază a societăţii. Nu este greu să găseşti informaţie privind violenţa în familie. Dar la o cercetare amănunţită putem observa lacune în analiza acestui fenomen. 

Nu este cazul să discutăm acum despre politica sau ideologia care se foloseşte în aceste expuneri şi programe de reabilitare. Totuşi, este aşteptată o poziţie şi din partea bisericii, un răspuns la acest subiect, mai ales că s-au făcut învinuiri la adresa cultului ortodox, precum că el este ”o cauză în dezvoltarea agresivităţii în familie”.
Este adevărat că în majoritatea cazurilor persoanele care au suferit şi suferă de pe urma violenţei sunt femeile şi copiii. Este nevoie de o mică corecţie importantă. Cei mai afectaţi pe prim plan, sunt copii, cei care au psihicul în formare! Ei au venit în lume fără să fie întrebaţi în ce familie îşi doresc să apară, dar suportă traume fără a fi datori cuiva!
Se fac sondaje ce insinuează gradul de agresivitate crescut din R. Moldova. Soluţiile care sunt propuse spre rezolvarea acestor probleme sunt următoarele: izolarea, despărţirea, divorţul, deci descompunerea familiei. Încă un un detaliu curios: centrele de reabilitare a victimelor care au de suferit din cauza agresiunii sunt destul de multe. Dar nu găseşti nicăieri măcar un centru de reabilitare a agresorilor.

Cine este tatal nostru oare Dumnezeu?


Odata cu trecerea anilor problema violenţei în familie devine tot mai acută.
Până în prezent, în Republica Moldova nu există date centralizate cu privire la fenomenul violenţei în familie. Fragmentar, date cu privire la violenţa în familie sunt colectate de Ministerul Afacerilor Interne. Aceste informaţii însă se referă doar la cazurile de violenţă fizică şi sexuală.

Astfel, pe parcursul a primelor patru luni ai anului 2010, în sfera relaţiilor familiale au fost săvârşite 14 infracţiuni, dintre care 8 omoruri (+14,3%) şi 6 vătămări intenţionate grave (-33,3%). De asemenea, la evidenţa organelor de poliţie în această perioadă se aflau 4364 scandalagii familiali.

Conform celor mai recente studii din domeniu, fiecare a patra femeie din Republica Moldova este victimă a violenţei în familie, fie fizică, sexuală, psihologică sau economică.

miercuri, 29 septembrie 2010

Spune NU violenţei în familie!


În spatele uşilor inchise

Violenţa domestică este o problemă care ne afectează pe toţi. O femeie din 3, indiferent de cultură, ţară sau poziţie socială va suferi un abuz fizic sau mental odată in viaţă. Asta inseamnă că indiferent dacă tu iţi dai seama sau nu, este foarte probabil ca cineva cunoscut să fie o victimă a violenţei domestice.

Ce este violenţa domestică?

Violenţa domestică presupune putere şi control. Cel care abuzează se simte puternic şi important cand răneşte o altă persoană. Şi nu intotdeauna este implicată violenţa fizică, cateodată abuzatorul controlează situaţia prin intimidare şi ameninţare. Dar orice ar spune cel care abuzează, nu există scuză pentru violenţa domestică. Toate tipurile de abuz sunt dăunătoare, iar victima nu trebuie niciodată invinuită.

NU Violenţei în Familie


Despre VIOLENŢA SEXUALĂ

Violenţa sexuală este o formă de agresiune cu consecinţe traumatizante în plan emoţional şi/ sau fizic. Cel mai frecvent sunt victimizate fetele şi femeile.


Violenţa sexuală se poate manifesta ca:

Viol: raport sexual cu o persoană, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa

Prostituţie forţată: constrângerea unei persoane de a se prostitua prin şantaj, ameninţare, violenţă fizică

Hărţuire sexuală: propuneri sau solicitări sexuale adresate unei persoane în mod repetat şi după ce aceasta a exprimat clar că nu le doreşte şi nu le agreează

Forţare la practici sado-masochiste:constrângerea unei persoane la acte care provoacă umilinţă, suferinţă fizică şi psihică pentru satisfacerea nevoilor sexuale ale agresorului

Forţare la acte cu caracter sexual: obligarea de a privi persoane dezbrăcate, scene erotice, filme sau poze pornografice; constrângerea persoanei de a se arăta goală, de a fi atinsă în părţile intime ale corpului sau de a atinge părţile intime ale altcuiva.

Ce este violenţa? (Violenţa domestică)


Violenţa domestică reprezintă folosirea sistematică a unor acte, gesturi, comportamente prin care o persoană intenţionează să domine, să se impună şi să controleze o altă persoană cu care se află în relaţie apropiată, intimă şi/ sau de convieţuire.

Cei mai vulnerabili sunt femeile (soţii, mame, concubine), copiii şi vârstnicii

Violenţa domestică are loc în spatele uşilor închise, departe de privirile celorlalţi, rămânând adesea necunoscută în afara familiei.


Formele violenţei domestice:

Majoritatea specialiştilor acceptă existenţa a cinci tipuri, forme de violenţă domestică şi anume violenţa psihologică, care constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură, umilire, ameninţări, denigrare;

marți, 28 septembrie 2010

Ce poate cauza violenţa în rândul tinerilor

Sunt mai predispuşi la violenţă tinerii care:
Au vârsta între 14 şi 17 ani
Sunt nesupravegheaţi de familie sau de instituţiile de învăţământ
Nu au un loc de muncă
Majoritatea sunt de sex masculin
Sunt tineri infractori
Fac parte din găştile de cartier
Au un risc crescut de abandon şcolar
Sunt tineri marginalizaţi
Nu răspund penal de faptele lor (11-14 ani)
Se află sub influenţa grupurilor de infractori
Se află sub influenţa negativă a grupului de prieteni
Sunt studenţi aflaţi în căminele studenţeşti
Sunt instituţionalizaţi
Sunt dependenţi de alcool, droguri, jocuri de noroc.
La nivelul familiei:
existenţa unui climat socio-afectiv defectuos (relaţiile tensionate, atitudinile violente, mediul lipsit de securitate afectivă).
tipul familiei ( numărul de membri, familii dezorganizate, condiţiile economice precare, în familiile cu mulţi copii se dezvoltă comportamente abuzive mai ales între fraţi).
nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, lipsa de informare, pregătire şi educare în exercitarea rolului de părinte.
scăderea autorităţii părinţilor, criza valorilor familiale.

Prevenire. Spune NU violenţei asupra tinerilor

Scopul cel mai înalt al oricărei strategii de prevenire este să oprească actul de violenţă înainte ca acesta să aibă loc

Pentru reducerea manifestărilor de violenţă în rândul tinerilor, raportul Violenţa şi sănătatea în Rep. Moldova propune:
Pregătirea unei oferte adecvate de educaţie nonformală şi de petrecere a timpului liber pentru tineri care să promoveze toleranţa şi comunicarea, să contribuie la însuşirea unor abilităţi de viaţă, să contribuie la dezvoltarea lor armonioasă (fizică, psihică şi, totodată, morală) şi să promoveze modele nonviolente (sub toate formele).
Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent prin implicarea cadrelor didactice şi a personalului specializat.
Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de intervenţie cu potenţial educativ şi formativ.
Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori) şi a părinţilor
Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă pentru elevi prin care să se urmărească: conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă, prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative, ameliorarea imaginii de sine, dezvoltarea autonomiei, autocontrolului.
Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă.