miercuri, 29 septembrie 2010

Spune NU violenţei în familie!


În spatele uşilor inchise

Violenţa domestică este o problemă care ne afectează pe toţi. O femeie din 3, indiferent de cultură, ţară sau poziţie socială va suferi un abuz fizic sau mental odată in viaţă. Asta inseamnă că indiferent dacă tu iţi dai seama sau nu, este foarte probabil ca cineva cunoscut să fie o victimă a violenţei domestice.

Ce este violenţa domestică?

Violenţa domestică presupune putere şi control. Cel care abuzează se simte puternic şi important cand răneşte o altă persoană. Şi nu intotdeauna este implicată violenţa fizică, cateodată abuzatorul controlează situaţia prin intimidare şi ameninţare. Dar orice ar spune cel care abuzează, nu există scuză pentru violenţa domestică. Toate tipurile de abuz sunt dăunătoare, iar victima nu trebuie niciodată invinuită.

NU Violenţei în Familie


Despre VIOLENŢA SEXUALĂ

Violenţa sexuală este o formă de agresiune cu consecinţe traumatizante în plan emoţional şi/ sau fizic. Cel mai frecvent sunt victimizate fetele şi femeile.


Violenţa sexuală se poate manifesta ca:

Viol: raport sexual cu o persoană, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa

Prostituţie forţată: constrângerea unei persoane de a se prostitua prin şantaj, ameninţare, violenţă fizică

Hărţuire sexuală: propuneri sau solicitări sexuale adresate unei persoane în mod repetat şi după ce aceasta a exprimat clar că nu le doreşte şi nu le agreează

Forţare la practici sado-masochiste:constrângerea unei persoane la acte care provoacă umilinţă, suferinţă fizică şi psihică pentru satisfacerea nevoilor sexuale ale agresorului

Forţare la acte cu caracter sexual: obligarea de a privi persoane dezbrăcate, scene erotice, filme sau poze pornografice; constrângerea persoanei de a se arăta goală, de a fi atinsă în părţile intime ale corpului sau de a atinge părţile intime ale altcuiva.

Ce este violenţa? (Violenţa domestică)


Violenţa domestică reprezintă folosirea sistematică a unor acte, gesturi, comportamente prin care o persoană intenţionează să domine, să se impună şi să controleze o altă persoană cu care se află în relaţie apropiată, intimă şi/ sau de convieţuire.

Cei mai vulnerabili sunt femeile (soţii, mame, concubine), copiii şi vârstnicii

Violenţa domestică are loc în spatele uşilor închise, departe de privirile celorlalţi, rămânând adesea necunoscută în afara familiei.


Formele violenţei domestice:

Majoritatea specialiştilor acceptă existenţa a cinci tipuri, forme de violenţă domestică şi anume violenţa psihologică, care constă în agresiuni verbale, intimidare, batjocură, umilire, ameninţări, denigrare;

marți, 28 septembrie 2010

Ce poate cauza violenţa în rândul tinerilor

Sunt mai predispuşi la violenţă tinerii care:
Au vârsta între 14 şi 17 ani
Sunt nesupravegheaţi de familie sau de instituţiile de învăţământ
Nu au un loc de muncă
Majoritatea sunt de sex masculin
Sunt tineri infractori
Fac parte din găştile de cartier
Au un risc crescut de abandon şcolar
Sunt tineri marginalizaţi
Nu răspund penal de faptele lor (11-14 ani)
Se află sub influenţa grupurilor de infractori
Se află sub influenţa negativă a grupului de prieteni
Sunt studenţi aflaţi în căminele studenţeşti
Sunt instituţionalizaţi
Sunt dependenţi de alcool, droguri, jocuri de noroc.
La nivelul familiei:
existenţa unui climat socio-afectiv defectuos (relaţiile tensionate, atitudinile violente, mediul lipsit de securitate afectivă).
tipul familiei ( numărul de membri, familii dezorganizate, condiţiile economice precare, în familiile cu mulţi copii se dezvoltă comportamente abuzive mai ales între fraţi).
nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, lipsa de informare, pregătire şi educare în exercitarea rolului de părinte.
scăderea autorităţii părinţilor, criza valorilor familiale.

Prevenire. Spune NU violenţei asupra tinerilor

Scopul cel mai înalt al oricărei strategii de prevenire este să oprească actul de violenţă înainte ca acesta să aibă loc

Pentru reducerea manifestărilor de violenţă în rândul tinerilor, raportul Violenţa şi sănătatea în Rep. Moldova propune:
Pregătirea unei oferte adecvate de educaţie nonformală şi de petrecere a timpului liber pentru tineri care să promoveze toleranţa şi comunicarea, să contribuie la însuşirea unor abilităţi de viaţă, să contribuie la dezvoltarea lor armonioasă (fizică, psihică şi, totodată, morală) şi să promoveze modele nonviolente (sub toate formele).
Identificarea timpurie a elevilor cu potenţial violent prin implicarea cadrelor didactice şi a personalului specializat.
Responsabilizarea elevilor cu comportament violent prin aplicarea unor măsuri de intervenţie cu potenţial educativ şi formativ.
Identificarea şi asistarea elevilor care au fost victime ale violenţei şcolare prin implicarea cadrelor didactice, a personalului specializat (consilieri şcolari, psihologi, asistenţi sociali, mediatori) şi a părinţilor
Elaborarea şi derularea unor programe de asistenţă pentru elevi prin care să se urmărească: conştientizarea consecinţelor actelor de violenţă, prevenirea apariţiei dispoziţiilor afective negative, ameliorarea imaginii de sine, dezvoltarea autonomiei, autocontrolului.
Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor, aptitudinilor şi capacităţii elevilor care au comis acte de violenţă.