marți, 28 septembrie 2010

Ce poate cauza violenţa în rândul tinerilor

Sunt mai predispuşi la violenţă tinerii care:
Au vârsta între 14 şi 17 ani
Sunt nesupravegheaţi de familie sau de instituţiile de învăţământ
Nu au un loc de muncă
Majoritatea sunt de sex masculin
Sunt tineri infractori
Fac parte din găştile de cartier
Au un risc crescut de abandon şcolar
Sunt tineri marginalizaţi
Nu răspund penal de faptele lor (11-14 ani)
Se află sub influenţa grupurilor de infractori
Se află sub influenţa negativă a grupului de prieteni
Sunt studenţi aflaţi în căminele studenţeşti
Sunt instituţionalizaţi
Sunt dependenţi de alcool, droguri, jocuri de noroc.
La nivelul familiei:
existenţa unui climat socio-afectiv defectuos (relaţiile tensionate, atitudinile violente, mediul lipsit de securitate afectivă).
tipul familiei ( numărul de membri, familii dezorganizate, condiţiile economice precare, în familiile cu mulţi copii se dezvoltă comportamente abuzive mai ales între fraţi).
nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, lipsa de informare, pregătire şi educare în exercitarea rolului de părinte.
scăderea autorităţii părinţilor, criza valorilor familiale.

interesul minim acordat de părinţi colaborării profesorii pentru intervenţia în cazurile elevilor cu comportamente agresive.
Şcolar
Neadaptarea practicilor pedagogice la nevoile şi specificul noilor generaţii.
Perpetuarea relaţiilor de dependenţă şi subordonare a elevilor faţă de profesori, în detrimentul iniţiativei şi independenţei elevului în procesul de învăţare.
Preponderenţa comunicării pe axa profesor-elev şi oportunităţile limitate ale elevilor de a comunica între ei în procesul de învăţare.
Atitudini de ignorare sau dispreţ ale profesorilor faţă de elevi, care conduc la pierderea încrederii în sine a elevilor.
Evaluare neobiectivă, etichetarea, inducerea sindromului eşecului şcolar.
Abuzul de măsuri disciplinare, sancţiuni inegale sau pedepse.
Disponibilitatea redusă a profesorilor pentru comunicare deschisă şi în afara lecţiilor.
Distanţa în comunicare, metode neatractive de predare, descurajarea iniţiativelor elevilor.
Comportamente neadecvate ale profesorilor care recurg uneori la sancţiuni nejustificate sau chiar pedepse fizice aplicate elevilor.
Climatul bazat pe competiţie si nu pe cooperare între elevi, evaluarea reprezentând o sursa de conflict.
Programe încărcate, programul şcolar dificil, numărul mare de elevi într-o clasă, lipsa infrastructurii şcolare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu